“อ่างเก็บน้ำห้วยตาโบ” ปางอุ๋งแห่งจันทบุรี

     ใครที่เคยมีโอกา…