ท้าประลอง กะเพราจานยักษ์ใหญ่ที่สุดในโลก!!

เหล่าสายแข็งทั้งหลาย…