พลิ้วไหวในสายน้ำกับน้ำตกคลองปลาก้าง

“ไปกระโดดน้ำให้ปลามั…