ชายหาดบางแสน อ.เมือง จ.ชลบุรี

ชายหาดบางแสน ถือเป็น…