ด้านเศรษฐกิจ ในภาคนี้เศรษฐกิจกำลังก้าวหน้าไปอย่างมาก เพราะได้มีการสร้างท่าเรือน้ำลึกขึ้นที่แหลมฉบังซึ่งขณะนี้มีโรงงานกลั่น น้ำมันขนาดใหญ่อยู่แล้ว พร้อมกันนั้นยังมีนิคมอุตสาหกรรมสำหรับผลิตสินค้าออกยังต่างประเทศและที่ บริเวณมาบตาพุด จังหวัดระยอง ได้เน้นด้านอุตสาหกรรมเปโตรเคมี

โดยการนำเอาก๊าซธรรมชาติที่พบในอ่าวไทยมาแปรสภาพเป็นสารที่ใช้ในการทำ พลาสติก ทำวัสดุพีวีซี ซึ่งใช้ในกิจชายฝั่งทะเลด้านนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวและหาดทรายชายฝั่งซึ่ง อยู่ใกล้กรุงเทพมหานครมาก จึงเป็นแหล่งที่ผู้คนทั้งชาวต่างประเทศโดยเฉพาะพัทยาเป็น ที่รู้จักกันทั่วโลก star-slot.net

การที่มีการขยายตัวทางด้านการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมกันมากในภุมิภาคจึงได้ มีการสร้างที่อยู่อาศัยทั้งบ้านเป็นหลังๆๆและอาคารชุดเป็นจำนวนมาก

ภูมิภาคนี้ยังมีปัญหาหลายอย่าง ประการแรกถ้าคนอพยพเข้ามาอยู่ในบริวณนี้มากๆจะเกิดการขาดแคลนน้ำเพราะแถบนี้ ไม่มีแม่น้ำสายใหญ่ๆประการต่อมาคือปัญหาสิ่งแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่ ก่อตัวขึ้นรวมทั้งโรงงานอุตสาหกรรมอาจทำให้เกิดภาวะมลพิษขึ้นกับชายฝั่งทะเล ถ้าหากไม ่รีบแก้ไขและอย่างไรก็ตามภูมิภาคนี้กำลังก้าวหน้าใกล้เคียงกับภาคกลาง ในอนาคตอาจจะล้ำหน้าภาคกลาง