เขาทุ่ง มีพื้นที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี อยู่ไม่ไกลจากแก่งหินเพลิงมากนัก มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบทุ่งหญ้าบนชะง่อนเขาของเขากำแพง ทิวปลายสุดของเขาใหญ่ จึงทำให้สามารถเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามและกว้างไกลได้ นับว่าที่นี่เป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของเขาใหญ่โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาว จะมีสภาพอากาศที่เย็นและมีหมอกเป็นชั้นๆดูสวยงามเป็นอย่างมาก จึงทำให้ที่เขาทุ่งแห่งนี้ได้รับสมญานามว่า “ภูกระดึงแห่งภาคตะวันออก” ซึ่งคงไม่ผิดแปลกไปนักหากท่านได้มาพบเห็นด้วยตัวเองคงจะหายกังขา นั่นจึงทำให้ที่เขาทุ่งแห่งนี้เป็นที่หมายตาของนักท่องเที่ยวจำนวนมากในหน้าหนาว เนื่องจากไม่ต้องลุยไปถึงภาคเหนือก็ได้บรรยากาศเหมือนภาคเหนือนั่นเอง อีกทั้งจัดว่าเป็นสถานที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์โอโซนอันดับที่ 7 ของโลก