อุทยานแห่งชาติทับลาน

อุทยานแห่งชาติทับลาน

อุทยานแห่งชาติทับลาน นับเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีเนื้อทีใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศประมาณ 1,397,375 ไร่ หรือ 2,235.80 ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่อำเภอปักธงชัย อำเภอวังนาเขียว อำเภอครบุรี อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา และอำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี นับเป็นผืนป่าใหญ่ใกล้กรุงที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีป่าลานขึ้นอยู่ตามธรรมชาติเป็นจำนวนมาก ซึ่งต้นลานภายในอุทยานแห่งชาติทับลานนับเป็นพรรณไม้หาดูได้ยากเพราะเติบโตเฉพาะในบางท้องถิ่นเท่านั้นและนับเป็นป่าลานผืนสุดท้ายของประเทศไทยอีกด้วย

ในอดีตป่าลานที่อุดมสมบุรณ์มีขึ้นอยู่กระจายทั่วๆ ไปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต่อมามีการขยายตัวของพื้นที่เกษตรกรรม จึงทำให้ป่าลานได้ถูกบุกรุกทำลายลงไปมาก จนปัจจุบันคงเหลือป่าลานแห่งสุดท้าย คือ บริเวณบ้านทับลาน บ้านขุนศรี บ้านบุพราหมณ์ และบ้านวังมืด จังหวัดปราจีนบุรี นับเป็นป่าลานผืนสุดท้ายของประเทศ และเพื่ออนุรักษ์ป่าลานไว้ กรมอุทยานแห่งชาติจึงประกาศจัดตั้งป่าลานแห่งนี้ให้เป็นอุทยานแห่งชาติและนับเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 39 ของประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติทับลาน

โดยชื่ออุทยานแห่งชาติทับลาน นำมาจากต้นลานที่พบอยู่เป็นจำนวนมากในพื้นที่ นักท่องเที่ยวสามารถชมได้ที่บริเวณที่ทำการอุทยานฯ และหน่วยพิทักษ์ต่างๆ โดยต้นลานเป็นพันธุ์ใม้ดึกดำบรรพ์ในวงศ์ปาล์ม มีใบใหญ่เป็นรูปพัดคล้ายใบตาล ซึ่งช่อดอกจะออกที่ยอดเมื่อมีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป มีดอกเป็นจำนวนมากกว่าล้านดอกในแต่ละช่อ และใช้เวลา 1 ปี ช่อดอกจะบานและติดผลกลมสีเขียว เมื่อผลแก่ร่วงลงพื้นจะงอกเป็นต้นใหม่ และปล่อยให้ต้นแม่ตายลง ซึ่งต้นลานเป็นไม้โตช้าและแพร่กระจายอยู่ไม่มาก การมาท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติทับลานจึงเสมือนเป็นการท่องเที่ยวศึกษาธรรมชาติที่ได้ความรู้ในด้านพฤกษาศาสตร์ไปในตัว

อุทยานแห่งชาติทับลาน

ด้วยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูงชันสลับซับซ้อนของเทือกเขาพนมดงรัก ในส่วนของสถานที่ท่องเที่ยวจึงมีหลากหลายรูปแบบ หากคุณอยากศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับต้นลาน การแวะเที่ยวชมบริเวณที่ทำการอุทยานฯ ก็นับว่าเพียงพอแล้ว แต่หากอยากขึ้นเขาชมทิวทัศน์ เขามะค่า ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา คุณสามารถชมทัศนียภาพได้ตลอดเส้นทาง นอกจากนี้ยังมีลานกางเต็นท์ให้พักแรมชมดาว ชมทิวทัศน์บนภูเขาอันงดงามอีกด้วย

 น้ำตกบ่อทอง น้ำตกห้วยคำภู น้ำตกห้วยใหญ่ และน้ำตกเหวนกกก

นอกจากที่ทำการอุทยานฯ บริเวณสถานที่ท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติทับลานที่นักท่องเที่ยวนิยมไปค้างแรมกางเต็นท์คือ บริเวณหน่วยพิทักษ์ ทล.13 บ้านสวนห้อม นอกจากจะเป็นเนินเขาสูงที่มีวิวทิวทัศน์สวยและอากาศเย็นสบายให้สัมผัสกันแล้ว บริเวณใกล้เคียงยังเป็นที่ตั้งของ น้ำตกสวนห้อม น้ำตกห้วยขมิ้น น้ำตกห้วยใหญ่ใต้ลักษณะน้ำตกทุกแห่งส่วนใหญ่เป็นหน้าผาสูงประมาณ 50 เมตร กว้างประมาณ 30 เมตร น้ำตกมีความสวยงามมากในฤดูฝนประมาณเดือนกรกฎาคม – กันยายน ส่วนในช่วงฤดูแล้งน้ำน้อย ซึ่งบริเวณหน่วยพิทักษ์ ทล.13 บ้านสวนห้อมถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของอุทยานแห่งชาติทับลาน

ภายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานยังมีน้ำตกสวยให้แวะเข้าไปเที่ยวชมอีกหลายแห่ง ได้แก่ น้ำตกบ่อทอง น้ำตกห้วยคำภู น้ำตกห้วยใหญ่ และน้ำตกเหวนกกกนอกจากนี้ยังมีเขื่อนลำปลายมาศและเขื่อนลำมูลบน ที่เป็นเขื่อนที่มีหาดทรายและน้ำใสสะอาดให้เล่นกันอย่างเพลิดเพลินเสมือนพักผ่อนอยู่ริมทะเล รวมถึงกิจกรรมทางน้ำ ทั้งล่องเรือ ล่องแพ เหมาะสำหรับกลุ่มคณะและครอบครัวที่ต้องการความสนุกสนานจากการท่องเที่ยวอุทยานฯ

การเดินทาง : ที่ทำการอุทยานแห่งชาติทับลาน อยู่ติดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 ห่างจากกรุงเทพฯ เพียง 197 กิโลเมตร จากสี่แยกกบินทร์บุรีใหม่ ตามถนนสายกบินทร์บุรี-โคราช เดินทางประมาณ 32 กิโลเมตร ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติทับลาน

ช่วงเวลาท่องเที่ยว : ตลอดปี