ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในอำเภอพนมสารคาม หลายปีก่อน เขาหินซ้อน เป็นผืนดินแห้งแล้ง เสื่อมโทรม ชาวบ้านคิดว่าไม่น่าพัฒนาให้กลับมามีชีวิตชีวาและเพาะปลูกอะไรได้อีก แต่ด้วยพระอัจฉริยภาพของของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ซึ่งทรงเล็งเห็นถึงแนวทางพัฒนา ทำให้ผืนดินตรงนี้กลับมาเจริญงอกงามอีกครั้ง gclub

ปัจจุบันเป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และศูนย์ศึกษาพัฒนาการเรียนรู้ ด้านในมีเนื้อที่กว้างใหญ่มาก สามารถนั่งรถรางชมโครงการได้ จุดไฮไลท์เด่นๆ คือ พระตำหนักสามจั่ว ซึ่งเป็นศาลาที่ประทับของพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 เมื่อครั้งเสด็จมาทรงงานที่ศูนย์, ห้องอบสมุนไพรและนวดแผนไทย ใครเมื่อยๆ ก็ลองมานวดผ่อนคลายตามแบบภูมิปัญญาท้องถิ่นดูได้, สวนพฤกษศาสตร์ รวบรวมพันธุ์ไม้หายากที่อาจไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อน, ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โดยเลี้ยงในพื้นที่โล่ง ปล่อยตามอิสระไม่กักขัง มีทั้งเป็ด ไก่ กวาง ม้า นกยูง นกกระจอกเทศ และชมกรรมวิธีผลิตข้าวตั้งแต่ต้นจนได้เป็นข้าวที่เราทานทุกวันนี้ที่ โรงสีข้าวพระราชทาน

ก่อนกลับบ้านไปนั่งรับลมเย็นๆ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยเจ๊ก ซึ่งถูกสร้างขึ้นตามแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ทางการเกษตร และยามจำเป็น