วัดพระใหญ่ จังหวัดชลบุรี

วัดพระใหญ่ จังหวัดชลบุรี   วัดพระใหญ่ จังหวัดชลบุรี

วัดพระใหญ่ เป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่สุดของจังหวัดชลบุรี นามว่า “พระพุทธสุโขทัยวลัยชลธาร” ที่ประชาชนนิยมเรียกว่า “หลวงพ่อใหญ่” สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2520 หน้าตักกว้าง 5 วา 9 นิ้ว สูง 9 วา 9 นิ้ว ภายในวัดยังมีพระพุทธรูปยืน และพระพุทธรูปประจำวันประดิษฐานอยู่โดยรอบ นอกจากนี้ก่อนถึงวัดพระใหญ่ยังมีสถานที่น่าสนใจคือวังสามเซียน ซึ่งถึงก่อนวัดพระใหญ่อีกแห่งหนึ่ง

ทางขึ้น

ทางขึ้น
ทางขึ้น

ทางขึ้นพระใหญ่ เดินทางจากวัง 3 เซียนมาเพียง 2-3 นาทีก็ถึงลานจอดรถวัดพระใหญ่เป็นลานกว้างมี 2 ข้างของถนน ข้างขวายังพอมองเห็นวิวได้แต่มีต้นไม่ขึ้นเยอะ ทางเดินขึ้นไปนมัสการพระใหญ่มีบันไดที่มีพญานาค 7 เศียรทั้ง 2 ข้างด้านนอกของบันไดมีระฆังแขวนเป็นราวยาวๆ http://casino-en.org

ระฆัง

ระฆังวัดพระใหญ่ เรียงเป็นแนวยาวต่อกันไป ทั้งสองข้างของบันไดด้านนอกแต่ทั้งนี้ก็ลืมสำรวจไปว่าแนวระฆังนี้ยาวต่อเนื่องกันเป็นวงกลมหรือเปล่า

พระพุทธสุโขทัยวลัยชลธาร 

พระพุทธสุโขทัยวลัยชลธาร 
พระพุทธสุโขทัยวลัยชลธาร

พระพุทธสุโขทัยวลัยชลธาร ประชาชนนิยมเรียกว่า “หลวงพ่อใหญ่” สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2520 หน้าตักกว้าง 5 วา 9 นิ้ว สูง 9 วา 9 นิ้ว

พระพุทธสุโขทัยวลัยชลธาร พระพุทธรูปยืน และพระพุทธรูปประจำวันประดิษฐานอยู่โดยรอบพระพุทธสุโขทัยวลัยชลธาร หรือหลวงพ่อใหญ่

การเดินทาง วัดพระใหญ่อยู่บนเขาบริเวณใกล้ๆ กันมีเขาพระตำหนักหรือเขาพระบาทซึ่งมีจุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมืองพัทยา ทางขึ้นเขาพระใหญ่และเขาพระบาทมีทางแยกหลายแยกควรขับด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ