ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในอำเภอพนมสารคาม หลายปีก่อน เขาหินซ้อน เป็นผืน… Read more »

FAg8U

คุ้มวิมานดิน

คุ้มวิมานดิน ในอำเภอคลองเขื่อน คือจุดหมายต่อมา แหล่งอาณาจักรเครื่องปั้นดินเผา ท่ามกลางบรรยากาศบ้านสว… Read more »

FAg8U

วัดพระใหญ่ จังหวัดชลบุรี

วัดพระใหญ่ จังหวัดชลบุรี     วัดพระใหญ่ เป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่สุดของจังหวัดชลบุรี… Read more »

FAg8U

อุทยานแห่งชาติทับลาน

อุทยานแห่งชาติทับลาน อุทยานแห่งชาติทับลาน นับเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีเนื้อทีใหญ่เป็นอันดับสองของประเท… Read more »

FAg8U