วัดพระใหญ่ จังหวัดชลบุรี

วัดพระใหญ่ จังหวัดชลบุรี     วัดพระใหญ่ เป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่สุดของจังหวัดชลบุรี… Read more »

FAg8U

อุทยานแห่งชาติทับลาน

อุทยานแห่งชาติทับลาน อุทยานแห่งชาติทับลาน นับเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีเนื้อทีใหญ่เป็นอันดับสองของประเท… Read more »

FAg8U
เกาะรัง ตราด

เกาะรัง ตราด

เกาะรัง ตราด เกาะรัง เป็นเกาะเล็กๆที่ตั้งอยู่ในหมู่เกาะรัง ซึ่งอยู่ในความดูแลของอุทยานแห่งชาติหมู่เก… Read more »

FAg8U
สะพานเลียบชายทะเลชลบุรี

สะพานเลียบชายทะเลชลบุรี

สะพานเลียบชายทะเลชลบุรี  จังหวัดชลบุรีเปิดใช้สะพานเรียบชายทะเลตอนที่ 3 มุ่งหน้าสู่ถนนสุขุมวิทออกกรุง… Read more »

FAg8U
เกาะไผ่ 

หมู่เกาะไผ่

เกาะไผ่ ด้วยระยะทางที่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครมากนัก ทำให้แหล่งท่องเที่ยวชายทะเลฝั่งตะวันออกนั้นจะได้ร… Read more »

FAg8U